Products list

产品分类


您现在的位置:首页产品展示管道用小型设备蒸汽分水器 > SQ蒸汽分水器
 
  • 产品名称: SQ蒸汽分水器
  • 上架时间: 2011-08-18
  • 浏览次数: 318

询价

1、产品特性
      蒸汽分水器能有效地分离蒸汽中的水滴,对整个装置正常运行起保护作用,因此凡在石油化工装置内自产的饱和蒸汽在并入相应管网前以及蒸汽进入汽轮机之前,都应设置蒸汽分水器。
蒸汽分水器主要技术参数 
操作介质 最高工作压力 设计压力 设计温度
水蒸汽、水 1.0Mpa 1.3Mpa 300℃
2、产品型号
规格型号
(施工图图号)
蒸汽入口a 蒸汽出口b 排气口c 排水口d
DNmm PN Mpa DNmm PN Mpa DNmm PN Mpa DNmm PN Mpa
SQ-50(S5-1-1) 50 1.57 50 1.57 Rc3/4 15.68 20 1.57
SQ-80(S5-1-2) 80 80
SQ-100(S5-1-3) 100 100
SQ-150(S5-1-4) 150 150 25
SQ-200(S5-1-5) 200 200
SQ-250(S5-1-6) 250 250
SQ-300(S5-1-7) 300 300
  外型尺寸
D H H1 H2 H3 H4 Q n-d1
SQ-50(S5-1-1) 159 712 300 215 100      
SQ-80(S5-1-2) 273 896 400 258 120      
SQ-100(S5-1-3) 377 1046 500 284 150      
SQ-150(S5-1-4) 500 1758 650 308 180 290 464 3-φ20
SQ-200(S5-1-5) 700 1990 750 375 250 355 688 3-φ20
SQ-250(S5-1-6) 800 2040 750 400 270 380 788 3-φ20
SQ-300(S5-1-7) 1000 2292 900 452 300 430 986 3-φ24